Episk dramatik&psykodrama Monodrama Dokumentation

Episk dramatik & psykodrama


VILL DU LEVA FLERA LIV

och mångdubbla din livserfarenhet?

LÄS MERA . . . .


EPISK DRAMATIK & PSYKODRAMA
ä
r en konstform, som (i likhet med alla andra konstformer) bidrar till den största konsten av alla – levnadskonsten.
LÄS MERA . . . .


Episk dramatik & Psykodrama bygger upp styrka inför dina framgångar och dina motgångar.


episk@schauermann.se


episk@schauermann.se