psykodrama Home Monodrama

En sammankomst med psykodrama kan starkt generaliserat indelas i tre faser:


Uppvärmning:

Sammankomsten börjar alltid med att vi går laget runt och säger med några ord hur tiden mellan senaste sammankomsten och idag har varit, eller hur man känner sig inför dagens möte.

LÄS MERA OM UPPVÄRMNING . . .  


Uppspel – själva dramat

Huvudpersonen i dramat kallas protagonist.
Hans/hennes motspelare kallas antagonist.

Att regisera ett psykodrama följer i princip de almänna dramaturgiska reglerna med alla de steg som i slutändan leder fram till kärnkonflikten.

LÄS MERA OM UPPSPEL . . .


Sharing

den övriga gruppen (åskådarna) delar med sig av sina reaktioner, assosiationer och eventuellt egna liknande erfarenheter.

LÄS MERA OM SHARING . . .

TILLBAKA TILL PSYKODRAMA
och läs vidare