Innehåll:

Föreläsning om psykodrama


Psykodramats historia

Teater för spontant spel

Psykodramats födelse och vagga.
Från teater för spontant spel till psykodrama

Inflytande från det grekiska dramat och den grekiska mytologin

Oidipusmyten

Begreppet “Anagnorisis”

Begreppet “Katharsis”

Psykodrama som psykoterapi

Fransk analytisk psykodrama

Amerikansk psykodrama

Andra skapande terapimetoder som har integrerats i psykodrama.

Egna erfarenheter av psykodrama som psykoterapimetod, dels som deltagare, dels som psykodramaregissör


Augustin Schauermann

Maila ditt intresse klicka här