Innehåll:

Föreläsning med demonstration vad psykodrama kan göra för dig som skådespelare, dramatiker . . . . .Augustin Schauermann

Maila ditt intresse klicka här

psykodrama@schauermann.se