HOME Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

En sammankomst med psykodrama kan starkt generaliserat indelas i tre faser:


Uppvärmning:

Sammankomsten börjar alltid med att du säger med några ord hur tiden mellan senaste sammankomsten och idag har varit, eller hur du känner dig inför dagens möte.

LÄS MERA OM UPPVÄRMNING . . .  


Uppspel – själva dramat

Huvudpersonen i dramat kallas protagonist.
Hans/hennes motspelare kallas antagonist.

Att regisera ett psykodrama följer i princip de almänna dramaturgiska reglerna med alla de steg som i slutändan leder fram till kärnkonflikten.

LÄS MERA OM UPPSPEL . . .


Sharing vid psykodrama i grupp

den övriga gruppen (åskådarna) delar med sig av sina reaktioner, assosiationer och eventuellt egna liknande erfarenheter.

LÄS MERA OM SHARING . . .





TILLBAKA TILL PSYKODRAMA
och läs vidare