Allmänt om monodrama


Monodrama i sig är den äldsta teaterformen som kan spåras här i västvärlden 2700 år tillbaka till den grekiska teatertraditionens begynnelse.
Aristoteles skriver i sin poetik (Om Diktkonsten) att den grekiske författaren Aischylos (525 f. Kr. –  456 f.Kr.) introducerade den andra skådespelaren. Innan dess spelades alla pjäser med endast en skådespelare, som spelade alla roller genom att byta mask.
Även den kinesiska berättartraditionen som finns kvar i några spillror kan betraktas som monodrama.
Likaså några av Dario Fo´s föreställningar som också gjordes av Björn Granath i Sverige.
Monodrama så som jag har utvecklat det, utgår i sitt teoretiska koncept huvudsakligen från de monodramateorier, som formulerades och praktiserades av ryssen Evrejnov i sekelskiftets Moskva.
Nikolai Nikolayevich Evrejnov var en rysk regissör, dramatiker och teaterpraktiker. Hans koncept av monodrama tydliggörs genom hans pjäs ”Själens teater” från 1915
Utifrån min bakgrund, som skådespelare och utbildad psykodramaregissör och analytisk psykoterapeut, har jag vidareutvecklat Evrejnovs monodramakoncept till

interaktivt monodrama

Och

komprimerat monodrama.Augustin Schauermann


Kontakt:

augustin@schauermann.se