Du kanske undrar hur det kan vara möjligt? Hur kan man leva flera liv och mångdubbla sin livserfarenhet?
Att överföra erfarenheter är teaterns och de gestaltande metodernas stora styrka. (Det finns flera pedagogiska metoder som använder sig av dramatiska framställningar)
Min egen metod ”Episk dramatik & Monodrama” Är bara en av dessa.
Det gemensamma är, att vi berättar inte enbart, utan vi gestaltar samtidigt.
Via gestaltandet kan en erfarenhet som en gruppdeltagare delar med sig också bli till din erfarenhet. Detta sker via våra spegelneuroner.
Den vetenskapliga definitionen av spegelneuroner beskrivs på wikipedia så här:

”Ett spegelneuron är ett neuron 
(en nervcell) som avger nervimpulser både när individen utför en viss handling, och även när individen ser samma handling utföras av en annan individ.”

Det betyder i praktiken att din hjärna jämställer dina ”andrahands erfarenheter” med de erfarenheter du själva har gjort. Du får, så att säga, en ”livserfarenhet” till.  


Augustin Schauermann


episk@schauermann.se


LÄNK TILL VIKIPEDIA