Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

Yrkesbakgrund:


Skådespelarträning och teatererfarenhet i Österrike innan jag kom till Sverige 1968


Tvåårig utbildning till dramapedagog arrangerad av Tyresö kulturnämnd


Sjuårig utbildning i psykodrama av

Anceline Schützenberger arrangerad av Landstingets Södra förvaltningsområde i Stockholm


Diverse kurser i gestaltterapi, bioenergetics och familjeterapi, hypnos.


Grundutbildning i psykoterpi på Karolinska Institutet under ledning av

Bo Sigrell


(Behörighet att bedriva psykoterapi enskilt och i grupp under handledning av leg. psykoterapeut)


Handledare:
Gunneli Fallmark leg. Psykoterapeut


Egenterapi av:


Christer Båge


Lars Lorentzon


Anceline Schützenberger


Gunelli Fallmark


Sedan 2005 är jag medlem i

Dramatikerförbundet

(Writers Guild of Sweden)