Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

psykodrama@schauermann.se

OM PSYKODRAMA
enskild och i grupp

Vilka lärdomar kan vi dra av alla de vedermödor, umbäranden och glädjestunder som de flesta av oss har varit med om?

Psykodrama är en väldigt öppen metod. Metoden kan användas i både enskild terapi och i gruppterapi. En psykodramaledare / psykoterapeut integrerar alla tänkbara tekniker som överskrider det talade ordet.

Psykodrama betyder att spela upp sitt liv på en scen. Upphovsmannen Jakob Levi Moreno beskrev det som ”vetenskap som med dramatiska medel vill utforska sanningen om livet och relationer människor emellan”.

När det är som bäst kan deltagande i en psykodramagrupp underlätta den livslånga utvecklingsprocessen som vi alla måste gå igenom.
Vid akuta och överhängande livsfrågor (kriser) är den enskilda psykodramaterapin att föredra.


Så här går det tillFörenklat uttryckt så lär du dig i psykodrama det du redan vet, men inte vet om att du vet.


I princip är även mina psykodramagrupper en form av individuell utveckling/terapi i grupp.

Till min hjälp har jag tre mycket potenta redskap.  

I första hand är det deltagarnas samlade livserfarenheter som vi i psykodrama kallar för „sharing“. Det finns inget som bättre lindrar vår smärta än en medmänniska som delar med sig av sina erfarenheter.
I andra hand kommer multikulturella sagor, myter och poesi.
Myter, sagor och poesi är mänsklighetens urgamla läkemedel, som  i livets alla skeden har viskat tidlös insikt och vägledning i vårt inre öra. De har gett mod och hopp till mänskligheten  i dess sökande efter väg och sammanhang i detta liv. (Se mera nedan)

Mitt tredje redskap är att med hjälp av olika övningar fokusera på kroppen och hur våra känslor och erfarenheter har lämnat spår i vår kropp. (se om kroppsvisdom)


Så låt mig ställa frågan en gång till:

Vilka lärdomar kan du dra av alla de vedermödor, umbäranden och

glädjestunder som du har varit med om?