Sharing vid psykodrama i grupp

Den som först delar med sig av sina tankar och reaktioner efter ett psykodrama är motspelaren – antagonisten. Sedan kommer de andra gruppdeltagarna – åskådarna.
I en välsammansatt grupp finns det såklart även de deltagare som indentifierar sig med antagonisten. Man kan säga att de har samma problem som protagonisten, men utifrån en motsatt position. När detta inträffar att ett psykodrama följs av ett nytt med samma frågeställning men ur ett motsatt perspektiv, då inträffar det som Martin Buber uttryckte så poetiskt:


Om jag river ut mina ögon

Och ger dem till dig

Och du river ut dina ögon

Och ger dem till mig

Så kan vi se på varandra

Med varandras ögon