Uppspel – själva dramat

Huvudpersonen i dramat kallas protagonist.
Hans/hennes motspelare kallas antagonist.

Att regisera ett psykodrama följer i princip de almänna dramaturgiska reglerna med alla de steg som i slutändan leder fram till kärnkonflikten.

Nu har gestaltandet i sig redan en terapeutisk läkande verkan, men jag (och många andra med mig) ställer högre krav än så. Min målsättning med mitt arbete som psykodramaterapeut är att försöka lära ut det protagonisten innerst inne vet, men inte är medveten om att han/hon vet.

Det jag eftersträvar är att protagonisten utöver den lättnad som ett gestaltande ger, också får någon form av verbaliserad insikt. (Det finns också ordlösa insikter och i regel har många lättare för ordlösa insikter.)


Jag har utveklat en rad egna tekniker, men också kopierat olika tekniker från andra områden såsom frigörande dans, röstbefrielse, bioenergetics, klowntekniker, skådespelarträning. Tekniker som i samband med ett psykodrama kan skapa nya insikter hos psykodramats huvudperson – protagonisten.

Grundprincipen är att jag uppmanar protagonisten att uttrycka sig i en form som den inte är van vid

.