Uppvärmning i psykodrama i grupp:

Sammankomsten börjar alltid med att vi går laget runt och säger med några ord hur tiden mellan senaste sammankomsten och idag har varit, eller hur man känner sig inför den kommande helgen eller om det finns en angelägen fråga man vill bearbeta med ett psykodrama.

Är frågan mycket angelägen så kanske man tar det direkt. I annat fall så gör vi först några gruppövningar.

Det kan vara lekar som jag har lärt mig som ledare för skapande dramatik. Det kan vara teaterövningar. Det kan var en avslappnings-övning eller olika fysiska övningar.

Efter varje övning så uppmuntrar jag deltagarna att berätta de associationer och tankar som övningen föder. Det är inte ovanligt att utifrån övningarna utkristalliserar sig ett psykodrama.