Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

”Min mamma är den finaste mamman i hela världen”

Ett komprimerat monodrama om dold alkoholism ur barnets perspektiv
Kanske de mest betydelsefulla tio minuter i en dold missbrukares liv


Så här går det till:

Spelet förutsätter att arrangören kan tillhandahålla information om vart en deltagare i publiken kan vända sig till ifall att han/hon är en dold missbrukare och vill söka hjälp för att övervinna sitt missbruk. Det är viktigt att arrangören presenterar programmet och delar ut en skriftlig information om vart man kan vända sig med sitt eventuella missbruk.


Efter det berättar jag kort om mig själv som dramatiker med en bakgrund som psykoterapeut och om att jag skriver alla mina pjäser utifrån min erfarenhet som psykoterapeut och mina erfarenheter som ledare för psykodramagrupper.


Bakgrund

Monodramat ”Min mamma är den finaste mamman i hela världen” är en historia, som är skriven av självaste livet. Den är en sammanblandning av olika människors berättelser känslor och fantasier. Jag har tecknat ner dessa berättelser och sammanställt dem i dramatisk form. Det är en historia som är viktig att berätta.

TillbakaSedan berättar och gestaltar jag historien om Celine, vars mamma Britta är alkoholist. En hemlighet som både mamman och Celine skickligt dolde för omvärlden tills en dag bördan blev för tung för Celine. 

Min mamma är den finaste mamman i hela världen är essensen av en hel teaterföreställning och tar bara dryga tjugofem minuter att genomföra.

Jag kommer framöver att erbjuda skyddsombuden att se detta komprimerade monodrama, så att de i sin tur kan uppmuntra sina företag att i preventivt syfte erbjuda spelet till sina anställda eller i samband med olika personalvårdande insatser.

Hela arrangemanget behöver inte ta längre än tretio minuter.