Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

Monodrama är den äldsta teaterformen som kan spåras här i västvärlden 2700 år tillbaka till den grekiska teatertraditionens begynnelse.

Interaktivt MONODRAMA
Är i princip en simulering av verkligheten för att skapa medvetenhet och tolerans och diskutera olika perspektiv och outtalade värderingar. Interaktivt monodrama förutsätter identifi-kation, dvs. att åskådarna kan identifiera sig med den ene eller den andre rollfiguren i spelet. Det innebär att publiken bör ha en gemensam social verklighet.


Så går det till


Komprimerat MONODRAMA

Ett komprimerat Monodrama är essensen av en hel teaterföreställning och tar bara tio minuter att genomföra.


I ett komprimerat monodrama tar man bort all utsmyckning (episoderna) och reducerar pjäsen till dess vändpunkter, d.v.s. till de repliker/orden som förändrade situationen. Orden som förändrar maktbalansen, orden som kränker, orden som befriar.
Komprimerat monodrama tar vara på effekten av katharsis (fruktan och medlidande).


Så här går det till

Sammanfattning:
Oavsett om åskådaren knyter an till en av berättelsens rollfigurer genom medlidande, identifikation eller fruktan, så är min ambition som dramatiker och skådespelare i alla lägen den samma:Allmänt om monodrama


Allmänt om katharsis


(kommer snart)