Episk dramatik&monodrama Monodrama Dokumentation Videos&artiklar

Episk dramatik & Monodrama är en konstform – en teaterform för spontant spel.


Med dramatiska medel undersöker du och delar med dig händelserna ur ditt privatliv och/eller yrkesliv  – framgångar som motgångar, glädje som sorg.
Du är både åskådare (spectator), skådespelare (actor) och författare.
Du blir till en
”åskåda-spelare” en spec-actor
Du övar dig i att förena två konster - en
åskådarkonst och en skådespelarkonst
Varje spel/gestaltning blir till med hjälp av den episka monodramaregissören och de övriga i gruppen - de övriga
åskåda-spelare.
Pjäsen spelas bara en gång.